HomeNieuwsBijdrage SGP inzake principebesluit over een bestuurlijke fusie met GNL

Bijdrage SGP inzake principebesluit over een bestuurlijke fusie met GNL

Bijdrage SGP inzake principebesluit over een bestuurlijke fusie met GNL

Publicatiedatum: 8 okt. 2016

Bijdrage SGP inzake principebesluit over een bestuurlijke fusie tussen onze mooie gemeente met de gemeenten Neerijnen en Lingewaal.

Zoals uw zich kunt voorstellen zien wij dit helemaal zitten.

Wij hebben als fractie een ‘duwende’ rol gespeeld in dit proces. Wij zien deze fusie zitten, wij zien de voordelen en het perspectief.

De huidige gemeente Geldermalsen is op 1 januari 1978 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Beesd, Buurmalsen, Deil en Geldermalsen. Van 1 januari 1812 tot 1 januari 1818 was Buurmalsen al eerder met Geldermalsen in één gemeente verenigd.

De drie gemeenten Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen passen bij elkaar.

Als fractie zijn we hierover altijd heel duidelijk geweest. De individuele gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen zijn te klein om op termijn zelfstandig de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Wij vinden dat deze drie gemeenten uitstekend bij elkaar passen. Het zijn landelijke gemeenten en er bestaat samenhang in geografisch, historisch, sociaal maatschappelijk en culturele aspecten. We zullen sterker staan in de regio. Wij verwachten de leefbaarheid positief te kunnen beïnvloeden, ook in de kleine kernen.

Direct na het aantreden van de huidige coalitie in 2014 was dit een onderwerp van gesprek. Het college heeft de gesprekken gevoerd met de andere colleges. In december 2014 is opdracht gegeven om tot een plan van aanpak te komen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een onderzoek waarvan de bevindingen zijn vastgelegd: ‘GNL: Samen Sterker’ (nov 2015).

In januari van dit jaar hebben de gemeenteraden besloten om deze samenwerking goed te gaan onderzoeken, meer verdieping.

De provincie Gelderland heeft veel bijgedragen aan de onderzoeken. Is de gemeente GNL inderdaad een sterkere gemeente? Hoe is de financiële positie van de nieuwe gemeente? Op veel van deze vragen zijn antwoorden gekomen.  Uiteraard kan niet alles worden beantwoord. Veel zal ook een plaats krijgen in het herindelingsontwerp.

Begrotingsscan

We hebben de nieuwe begrotingsscan bestudeerd, waarin meegenomen de positieve ontwikkeling van de financiële situatie van onze gemeente en ook de impact van het Manifest van Lingewaal.

Wij hebben de meest rode opmerkingen, dat moet ons bescheiden maken. Denk aan de belastingdruk en de grondexploitatie.  Er worden hele goede stappen gezet, risico’s geëlimineerd. Daarnaast is het bijzonder fijn te mogen constateren dat onze afdeling EZ het druk heeft met aanvragen. Meer dan twee handen vol bedrijven zijn geïnteresseerd in Geldermalsen. Dat is wel eens anders geweest.

Betrouwbaar

Wij vinden het ook belangrijk dat wij betrouwbaar zijn en blijven. Daarom respecteren we in het bijzonder de belofte die de gemeente Lingewaal heeft gedaan aan haar inwoners. Dit alles is vervat in het zogenaamde manifest. Wij roepen het college op om dit in het herindelingsontwerp dit mee te nemen. Wij zijn dit verplicht. Wij willen dus graag de toezegging dat in het herindelingsontwerp een overzicht komt van de relevante projecten van de drie gemeenten die van belang zijn voor de nieuwe gemeente. Dat is daardoor automatisch inclusief de projecten in relatie tot het Lingewaalse Manifest. Daarmee is het dus direct geborgd. Uiteraard is dat alles ook afhankelijk van reële situaties.

OR

Ook zijn we blij met de opmerkingen van ondernemingsraden. Inderdaad zal het effect voor ambtenaren uiteindelijk groot zijn. Het samenvoegingsproces van ambtelijke organisaties moet zorgvuldig gebeuren. Daarnaast liggen er veel kansen voor onze ambtenaren. Ambtenaren kunnen straks meer leren van hun collega’s. Risico’s kunnen worden verminderd.

Aandachtspunten voor ons zijn:

  • Dicht bij de burger blijven, dus een creatieve invulling van bemensing en locaties. Probeer juist in dit licht de sociale agenda invulling te geven.  Een creatieve visie op het dienstverleningsconcept. Uiteraard leren van goede ervaringen in andere gemeenten. Uiteraard gaan we niet voor nieuwbouw van een gemeentehuis. Gebruik wat we hebben, maar dicht bij de burger.
  • Uitdagingen voor het ambtenarenapparaat. Elimineren van risico’s; let op zij moeten het echte werk doen.
  • Wij hebben een sterke voorkeur voor een eigen ‘buitendienst’.
  • Uniformeringen van beheerplannen; probeer het zo mee te nemen in het ontwerp dat we het ons niet dwangmatig opleggen dat alles voor een bepaalde datum gefixed moet worden. Geen daarbij een financiële doorkijk.

Wij, als SGP, rekenen er wel op een bijdrage van de provincie  ter dekking van het benodigde budget voor het herindelingsontwerp. Wat kan het college ons hierover vertellen?

Juist tijdens de vorming van een nieuwe gemeente is er de kans om het goede beter te maken. Laten we met elkaar constructief hieraan (blijven) werken. 

Wij kijken er naar uit om in de komende maanden onze gezamenlijke ambities en keuzen te gaan maken.