HomeNieuwsFusie met Neerijnen en Lingewaal wordt concreet

Fusie met Neerijnen en Lingewaal wordt concreet

Publicatiedatum: 11 jan. 2017

Op 6 oktober hebben de drie gemeenteraden onafhankelijk besloten om een herindelingsontwerp te maken. Daar is de afgelopen maanden hard aan gewerkt. In de komende weken worden de puntjes op de i gezet. Dit gaan de gemeenteraden in iedere kern laten zien aan onze burgers.  Het concept herindelingsontwerp moet eind maart gereed zijn. Het wordt namelijk ter inzage gelegd. In juni/juli nemen de drie gemeenteraden een definitief besluit.

U nodig

Wij stellen het zeer op prijs als u ons geluid laat horen op de 26 bijeenkomsten. Ook bij u in het dorp is een bijeenkomst gepland. De gemeente wil met u in gesprek in de drie weken vanaf DV 10 januari. U wordt hier persoonlijk voor uitgenodigd. Laat uw stem horen.

Resumerend: Als SGP vinden wij deze fusie belangrijk. De individuele gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen zijn te klein om op termijn zelfstandig de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Wij vinden dat deze drie gemeenten uitstekend bij elkaar passen. Het zijn landelijke gemeenten, er bestaat samenhang in geografisch, historisch, sociaal maatschappelijk en culturele aspecten.  Het kan een stevige landelijke gemeente worden, mits we het gezamenlijk goed aanpakken.

Nieuwe naam

Eind januari begin februari wordt u gevraagd een nieuwe naam in te sturen. Daarna kan er door u begin april gestemd worden. De gemeenteraden zullen de naam vaststellen eind mei.

Verkiezingen

Als alles gaat zoals het gepland is worden er niet in maart, maar in november 2018 verkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeente GNL. Die gemeente ontstaat dan per 1 januari 2019. Burgemeesters en wethouders zijn er dan niet meer. Er zullen dus coalitieonderhandelingen gevoerd moeten worden om tot een college te komen. Er moet een profielschets voor een burgemeester worden opgesteld. Na de vorming van de nieuwe gemeente wordt de post voor burgemeester pas open gesteld en kunnen kandidaten solliciteren.

Uw betrokkenheid stellen we zeer op prijs, laat uw stem horen.

Vragen: l.vanbruchem@gemeenteraad-geldermalsen.nl

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een GNL-projectwebsite www.fusieGNL.nl. Informatie over het fusietraject wordt via de site gepubliceerd. Om bezoek richting de site te bevorderen en natuurlijk ook om inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen zo optimaal mogelijk te informeren en bij het proces te betrekken zullen ook facebook (FusieGNL) en twitter (FusieGNL) actief worden ingezet. Er komt ook een speciaal mailadres (info@fusieGNL.nl) waarin iedereen straks met alle vragen en opmerkingen de projectorganisatie kan bereiken.